trainingen

Finidy Trainingen

icoon finidy

De laatste jaren staat Business Value in veel organisaties centraal bij de bepaling van hoeveelheid, waarde en noodzaak van ontwikkelwerk. Business Value staat voor de waarde die een activiteit op langere termijn bijdraagt aan alle direct en indirect betrokken partijen. Toch blijft het meestal een ongrijpbaar begrip. Opgeleverde business-functionaliteit is de beste indicator voor de te behalen Business Value. Opgeleverde business-functionaliteit kun je objectief vaststellen op basis van internationale ISO-standaarden.

NESMA (ISO 24570) is in Nederland de meest gebruikte ISO-standaard voor de bepaling van de omvang van de business-functionaliteit. Er bestaan hiervoor ook andere ISO-standaarden, zoals IFPUG (ISO 20926), COSMIC (ISO 19761) en FiSMA (ISO 29881). In sommige gevallen zijn deze geschikter om de omvang te meten. Soms is geen enkele ISO-standaard geschikt. In dat geval zul je je eigen eenheden voor de meting van de business functionaliteit moeten afspreken met het agile team. Als je het zonder ISO-standaard oplost, kan dit leiden tot meer discussie.

Tijdens deze training bouw je kennis op van de verschillende functionele omvangmethoden, de toepassing daarvan in Agile contracten en het gebruik daarvan in de stuurvariabelen scope, duur, kosten en kwaliteit van Agile teams.

Benodigde voorkennis: werkzaam in de IT

Doelgroep: Inkopers, IT-controllers, IT-management, Projectmanagers, Leverancier manager, Release/Solution train engineers en Scrum masters

Duur: 1/2 dag

Prijs, locatie en planning: in onderling overleg

Agile is niet meer weg te denken in de wereld van maatwerk softwareontwikkeling. Een Agile manier van werken levert een hogere kwaliteit op en zorgt ervoor dat vaker deelopleveringen kunnen plaatsvinden. Daarnaast leidt de aanpak doorgaans tot meer tevredenheid onder de eindgebruikers.

Managers willen grip houden terwijl Agile teams efficiënt hun ding doen en eventueel bijsturen in overleg met de business. Je wilt de mogelijkheid hebben om beslissingen gaandeweg bij te stellen op basis van feiten in plaats van vermoedens of meningen. Feiten verzamel je door het meten van KPI’s met onderliggende software metrieken. De KPI’s die je in alle markten tegen komt zijn ‘Beter, Sneller, Goedkoper en Tevredener’ (‘Better, Faster, Cheaper en Happier’). Maar hoe kunnen we deze KPI’s dan vertalen naar Agile softwareontwikkeling? Welke metrieken moeten we dan gaan meten? Welke criteria stellen we dan aan deze metrieken?

Tijdens deze training bouw je kennis op hoe je output van Agile kunt meten en vastleggen op basis van KPI’s met hun onderliggende metrieken. Je zult kennis maken met een aantal internationale standen zoals ISO 25010 familie, ISO 25020 familie en ISO 24570.

Benodigde voorkennis: werkzaam in de IT

Doelgroep: Inkopers, IT-controllers, IT-management, Projectmanagers, Leverancier manager, Release/Solution train engineers en Scrum masters

Duur: 1/2 dag

Prijs, locatie en planning: in onderling overleg

In traditionele IT-contracten voor maatwerksoftware is over het algemeen de prijs, omvang en duur van het contract duidelijk gedefinieerd en is er weinig of geen ruimte voor afwijkingen. Hoewel deze traditionele contractbenadering nog wordt gehanteerd, is er een toenemende beweging gaande weg van dergelijke strengheid. Vaak heeft het naleven van deze rigoureuze principes geleid tot kostbare en tijdrovende contractgeschillen. In plaats van enorme hoeveelheden tijd te besteden aan onderhandelingen en geschillenbeslechting, wordt erkend dat de partijen zich moeten concentreren op samenwerking en resultaatgericht handelen. Dit staat algemeen bekend als agile contracting en het verandert de manier waarop contracten worden onderhandeld, opgesteld en vooral beheerd.

We leren in de training de meest voorkomende soorten Agile contractvormen. We zullen zien welke rol internationale standaarden zoals ISO 25010/25020 (kwaliteit) familie en ISO 14143 (functionele software omvang) familie hierin betekent. We zullen dieper ingaan op output-based contracteren en key-succesfactoren hiervan zullen aan bod komen.

Niet de  juridische aspecten van contracteren komen aan de orde, maar het contractmanagement deel zal aan de orde komen zoals het meetbaar maken (KPI’s) van je dienstverlening, gerichte aansturing op prestatieverbeteringen, helder beschrijven van de opgeleverde producten/diensten etc.

Benodigde voorkennis: werkzaam in de IT

Doelgroep: iedereen die IT-contracten afsluit voor maatwerk software

Duur: 1/2 dag

Prijs, locatie en planning: in onderling overleg

FunctiePuntAnalyse (FPA) is een methode om objectief de functionele omvang van je informatiesysteem vast te stellen. Met de omvang schatting als basis krijg je beter inzicht in de kosten en doorlooptijd die nodig zijn om een informatiesysteem in een Agile omgeving te realiseren. Daarnaast kun je met FPA het Agile realisatietraject beter bewaken. Enerzijds doe je dit door het uitvoeren van een functionele analyse van je te realiseren User Story, Product Backlog Item (PBI) of Use Case en anderzijds door het omzetten van je User Story, PBI of Use Case in objectieve en meetbare eenheden (functiepunten).

Tijdens deze training bouw je kennis en kunde op in het toepassen van Functiepuntanalyse volgens de Nesma ISO/IEC 24570 standaard (versie 2.3). Tevens bouw je kennis en kunde op in de manier waarop je de verkregen functiepunt telling kunt inzetten bij het maken van betrouwbare begrotingen en bepalen van betrouwbare doorlooptijden. We gaan uitgebreid in op de telrichtlijnen en type analyses (indicatief, globaal en detail).  We leggen uit waarom het in een Agile omgeving belangrijk is om het verschil te maken tussen een project en product telling. Ook komt aan bod op welke momenten in een Agile ontwikkelaanpak je een Functiepuntanalyse kunt uitvoeren.

Het handboek Definities en Telrichtlijnen van de Nesma is bij het cursusmateriaal inbegrepen

Benodigde voorkennis: Van de deelnemers wordt verwacht dat ze gebruikersfuncties  kunnen onderscheiden en kennis hebben van technieken die worden gebruikt bij functionele beschrijvingen van informatiesystemen zoals User Stories en/of Use Cases

Doelgroep: Story Author, Product Owner, Business analist en Projectmanager.

Duur: 2 dagen

Prijs, locatie en planning: in onderling overleg

In de eendaagse examentraining krijgt u inzicht in de exameneisen van het CFPA examen. Hierbij maken we één of meerdere examenoefeningen en worden de verschillende soorten tellingen nogmaals behandeld. Daarnaast behandelen we de belangrijkste begrippen uit 'Het Handboek Definities en Telrichtlijnen’.

Het handboek Definities en Telrichtlijnen van de Nesma en examen is niet inbegrepen in de prijs van deze training.

Benodigde voorkennis: Cursisten hebben de “Functiepuntanalyse training volgens NESMA ISO/IEC 24570” gevolgd of hebben al ervaring met het uitvoeren van een functiepuntanalyse volgens de NESMA ISO/IEC 24570 methode.

Doelgroep: Story Author, Product Owner, Business analist en Projectmanager.

Duur: 1 dag

Prijs, locatie en planning: in onderling overleg

Trainers

Richard Sweer

Richard Sweer heeft meer dan 25 jaar ervaring als projectmanager en metrieken consultant.

Beter worden in het voorspelbaar maken van projecten op basis van internationale/de facto standaarden en objectieve metingen van doorlooptijd, kosten en kwaliteit van projecten blijft zijn grootste passie. De laatste 10-15 jaar is hij vooral betrokken geweest bij grootschalige nationale en internationale projecten.

Richard is IPMA-A, AgilePM, Scrum Master, SAFe Agilist, MSP, Prince2 en Functiepuntanalyse (Nesma ISO/IEC 24570) gecertificeerd. Hij is tevens lid van de Nederlandse ISO Normencommissie “Software en System Engineering”, IPMA en lid  van de NESMA werkgroep telrichtlijnen.

Richard

Jolijn Onvlee

Jolijn Onvlee is al meer dan 30 jaar een onafhankelijke FPA specialist en adviseur/auditor/docent op het gebied van kwaliteits-, begrotings- en productiviteits­management. Diverse publicaties over deze onderwerpen zijn van haar hand  verschenen in onder andere AG-Connect.

Jolijn is nauw betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de Nesma ISO standaard (ISO/IEC 24570). Ook is zij lid van de examencommissie CFPA.

jolijn