finidy1

Privacy beleid/Privacyverklaring Finidy B.V.

icoon finidy

Finidy B.V. is een dienstverlenende organisatie. Finidy B.V. respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de websites van Finidy B.V. Finidy B.V. spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacyverklaring zijn omschreven.

Algemene informatie
Voor Finidy B.V. is het interessant te weten welke sites het vaakst bezocht worden en welke door Finidy B.V. aangeboden diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal Finidy B.V. bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Finidy B.V. haar websites en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze wijzen wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de websites mogelijk negatief beïnvloedt kunnen worden.

Links
De websites van Finidy B.V. bevatten links naar websites van derden. Finidy B.V. is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

Verstrekking van gegevens aan derden
Finidy B.V. kan door de overheid of door de toezichthoudende instanties in het kader van een in-gesteld onderzoek worden verzocht (persoons)gegevens te verstrekken. Finidy B.V. behoudt zich het recht voor verwerkte (persoons)gegevens op een dergelijk verzoek te verstrekken.

Wijziging Privacybeleid
Indien Finidy B.V. mocht besluiten haar Privacybeleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacybeleid.

Vragen en verzoeken
Als u vragen of verzoeken heeft over het Privacybeleid van Finidy B.V. dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@finidy.nl

Op deze Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Datum plaatsing: 1 maart 2019