finidy1

Disclaimer

icoon finidy

Finidy B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Finidy B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Finidy B.V. garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Finidy B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Finidy B.V. of door U aan Finidy B.V. middels een website van Finidy B.V. of anderszins langs elektronische weg. Finidy B.V. kan niet garanderen dat de op de site melde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. Finidy B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Op overeenkomsten met Finidy B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van Finidy B.V. van toepassing. Finidy B.V. behoudt zich het recht voor deze geldende bepalingen te wijzigen. Deze Algemene Voorwaarden kunt u opvragen bij Finidy B.V. middels een mail te richten aan info@finidy.nl. Zijn er verschillen tussen de Algemene Voorwaarden op papier en die op de site? Dan is de geregistreerde versie bij de Kamer van Koophandel bindend. Finidy B.V. garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Finidy B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Datum disclaimer: 1 maart 2019.